Chương trình Giờ Trái Đất năm nay đã bước sang năm thứ 13. Trong nỗ lực “Speak up for Nature” – “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm đề cao mối quan hệ tương sinh giữa con người và thiên nhiên, chương trình đã chọn “Phát thải cân bằng” làm chủ đề của năm: cùng chung tay đưa phát thải nhà kính về ngưỡng cân bằng, giảm thiểu để không còn rác thải nhựa trong tự nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu…

Read more on:
HERSTYLE
https://herstyle.com.vn/chung-tay-bao-ve-moi-truong-nhan-gio-trai-dat-2021

SAO & DOANH NHÂN
https://saovadoanhnhan.com/chung-tay-bao-ve-moi-truong-nhan-gio-trai-dat-2021/

DOANH NHÂN TOÀN CẦU
http://doanhnhantoancau.com.vn/van-hoa-kinh-doanh/join-hands-protecting-the-environment-on-earth-hour-2021.html

SAIGONEER
https://saigoneer.com/explore/sponsored-listings-gold-silver/20133-the-odys-boutique-hotel-earth-hour

Other blog